PRODUKTY

Produkt
(nazwa handlowa)
Frakcja od-do [mm]
Dokumenty dotyczące produktów
Dokumenty odniesienia i inne informacje dodatkowe
(do pobrania)
do pobrania* (tylko do faktury)
do wglądu
Informacje o partii produktu Właściwości użytkowe produktu Certyfikat upoważnionej instytucji
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0 - 63

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13242

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0 – 31,5

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13242

Kruszywo grube (tłuczeń) 31,5 - 63

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13242

Grys 8 - 16

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12620

Grys 4 - 16

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12620

Grys 2 - 8

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12620

Grys 2 - 16

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ISO 9001

ZKP (4)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12620

Wypełniacz wapienny do betonów 0-0,09

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 12620

Wypełniacz wapienny do bitumów 0-0,09

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13043

Wypełniacz wapienny do zapraw 0-0,09

Karta oznakowania CE

Deklaracja właściwości użytkowych

ZKP (2+)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13139

Kruszywo 0 - 4

-

-

ISO 9001

Kruszywo drobne 0 - 2

-

-

ISO 9001

Kamień przemysłowy gruby 80 - 120

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Kamień przemysłowy gruby 60 - 80

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Kamień przemysłowy gruby 40 - 80

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Kamień przemysłowy gruby 20 – 60

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Kamień przemysłowy mieszany 0 – 80

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Kamień przemysłowy drobny 0 - 4

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

specyfikacje odbiorców**

ISO 9001

JAKOŚĆ ROKU 2011

Karta charakterystyki

Wapno nawozowe odmiany 04 (też do stosowania w rolnictwie ekologicznym) 0 - 2

Atest OSChR Kielce

Rozp.MGiP i Rozp.MRiRW
Rozp.MRiRW

ISO 9001

Instrukcja stosowania
Świadectwo kwalifikacji i wykaz IUNG Puławy

Wapno nawozowe JURASIK odmiany 04 (też do stosowania w rolnictwie ekologicznym) 0,1 - 0,4

Atest OSChR Kielce

Rozp.MGiP i Rozp.MRiRW
Rozp.MRiRW

ISO 9001

Instrukcja stosowania
Świadectwo kwalifikacji i wykaz IUNG Puławy

Wapno nawozowe JURASIK odmiany 04 (też do stosowania w rolnictwie ekologicznym) 0 - 0,09

Atest OSChR Kielce

Rozp.MGiP i Rozp.MRiRW
Rozp.MRiRW

ISO 9001

Instrukcja stosowania
Świadectwo kwalifikacji i wykaz IUNG Puławy

Kreda pastewna pylista 0 – 0,09

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

(+HACCP)

GMP+

Karta charakterystyki

Księga HACCP (wyciąg)

Kreda pastewna drobnoziarnista 0,1-0,4

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

(+HACCP)

GMP+

Karta charakterystyki

Księga HACCP (wyciąg)

Kreda pastewna średnioziarnista 0,4 - 0,8

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

(+HACCP)

GMP+

Karta charakterystyki

Księga HACCP (wyciąg)

Kreda pastewna gruboziarnista 0,8 - 1,4

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

(+HACCP)

GMP+

Karta charakterystyki

Księga HACCP (wyciąg)

Wypełniacz wapienny - kreda 0 - 0,09

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

Karta charakterystyki

Sorbent wapienny 0 - 0,09 0,1-0,4 0,4 - 0,8

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

EKOLAURY 2015

Karta charakterystyki

Charakterystyka techniczna

Uziarnienie do uzgodnienia

Sorbent wapienny dezaglomerowany 0 - 0,04

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

EKOLAURY 2015

Karta charakterystyki

Charakterystyka techniczna

Uziarnienie do uzgodnienia

Mączka wapienna szklarska 0 - 0,09 0,1-0,4 0,4 - 0,8 0,8 - 1,4

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

Karta charakterystyki

Uziarnienie do uzgodnienia

Mączka wapienna dezaglomerowana 0 - 0,04

Świadectwo KJ uzgodn. z Odbiorcą

Karta produktu

ISO 9001

Karta charakterystyki

Uziarnienie do uzgodnienia

 

* - Odbiorco! Jeżeli chcesz pobrać OZNAKOWANIE CE oraz DEKLARACJĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH odebranego produktu (dotyczy kruszyw objętych Zakładową Kontrolą Produkcji), to w kolumnie `3` wybierz (kliknij) właściwą informację o odebranej partii - ukaże się wtedy formularz do wpisania numeru faktury dotyczący odebranej partii produktu. Wpisany numer faktury zostanie umieszczony na wydruku oznakowania CE, które tym sposobem będzie dotyczyło tylko określonej w tej fakturze partii danego produktu (zgodnie z adnotacją na fakturze). Na karcie oznakowania CE jest również zamieszczony aktualny numer deklaracji właściwości użytkowych tego produktu. Kopię tej deklaracji możesz pobrać z kolumny „4”.

Uwaga: od dnia 01.07.2013 r. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH jest dokumentem zastępującym dotychczasową DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. /tzw. CPR/ uchylającym z dniem 1 lipca 2013 roku dyrektywę Rady 89/106/EWG, przy czym od dnia 31 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do w/w rozporządzenia nr 305 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych).

 

** - Kamień wapienny przemysłowy według indywidualnych specyfikacji Odbiorców określających oprócz wymaganego składu ziarnowego głównie wymagany skład chemiczny.

KONTAKT

Biuro Obsługi Klienta

Wierzbica 37
28-305 Sobków
tel:  +48 41 387 14 48
tel   +48 41 375 71 00
fax: +48 41 375 71 01
e-mail: kopalnia.wierzbica@ccom.pl